Kalendarz

 

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny:
31 marca 2017 roku Jednostkowy raport roczny SOLAR COMPANY S.A. i skonsolidowany raport roczny Grupy SOLAR COMPANY  S.A. za rok 2016

 

Skonsolidowany raport półroczny:
29 września 2017 roku Skonsolidowany raport półroczny Grupy SOLAR COMPANY S.A. za I półrocze 2017 r.

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
15 maja 2017 roku Skonsolidowany raport kwartalny Grupy  SOLAR COMPANY S.A. za I kwartał 2017 roku
15 listopada 2017 roku Skonsolidowany raport kwartalny Grupy SOLAR COMPANY  S.A. za III kwartał 2017 roku