RAPORTY BIEŻĄCE 2018

Raport nr 8

  • „Decyzja Zarządu o zawiązaniu na dzień 31.12.2017r. odpisu aktualizującego wartość należności od głównego dostawcy „Grutex” A.P.H. Jolanta Gruszka” do pobrania tutaj

Raport nr 7

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 6

  • „Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 oraz zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 5

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 4

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 3

  • „Informacja o wniesieniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.” do pobrania tutaj

Raport nr 2

  • „Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018” do pobrania tutaj

Raport nr 1

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2017 roku” do pobrania tutaj