RAPORTY BIEŻĄCE 2018

Raport nr 1

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2017 roku” do pobrania tutaj