RAPORTY BIEŻĄCE 2019

Raport nr 9

 • „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na środę, dnia 19 czerwca 2019 roku”
 • Załącznik nr 1 do raportu nr 9
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA do pobrania tutaj

  Załącznik nr 2 do raportu nr 9
  Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał do pobrania tutaj

 • Załącznik nr 3 do raportu nr 9
  Uzasadnienie do projektu Uchwały do punktu 15 porządku obrad do pobrania tutaj

Raport nr 8

 • „Informacja Zarządu” do pobrania tutaj

Raport nr 7

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 6

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 5

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 4

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 3

  • „Terminy publikacji raportów okresowych” do pobrania tutaj

Raport nr 2

  • „Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji”  do pobrania tutaj

Raport nr 1

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2018 roku” do pobrania tutaj