RAPORTY BIEŻĄCE 2019

Raport nr 2

    • „Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji”  do pobrania tutaj

Raport nr 1

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2018 roku” do pobrania tutaj